Services

CRM & ERP
CONSULTING

Cung cấp các giải pháp CRM & ERP toàn diện từ tư vấn chiến lược, tùy chỉnh phần mềm đến đào tạo người dùng.

read more
CRM & ERP
APPLICATIONS

Giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa hệ thống IT đổi mới thông qua phát triển hệ thống CRM & ERP, Data Cleansing & Data Governance.

read more
TECHNOLOGY SOLUTIONS

Ứng dụng Conversational AI vào CRM & ERP giúp doanh nghiệp mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng cách tối ưu hoá nỗ lực giao tiếp trong các cuộc hội thoại.

read more
DỊCH VỤ GOOGLE WORKSPACE (G-SUITE)

Google Workspace (trước đây là G Suite) là bộ công cụ tích hợp các chức năng ‘cộng tác’ (Docs, Sheets, Slides, Forms, và Site)

read more