Vị trí đang tuyển

Job Posting Title Location Department Date
Business Development Manager Ho Chi Minh, Da Nang Business Development July 30, 2021
Project Manager Ho Chi Minh, Da Nang Business Analyst July 30, 2021
Software Developer Ho Chi Minh, Da Nang Developer July 30, 2021

Bạn cần hỗ trợ?

Tôi nhận thấy rằng Wolf Consulting là những con người cực kỳ tài năng, họ đã theo sát những hoạt động marketing của chúng tôi, phân tích điểm yếu của thị trường, cũng như đề xuất những kế hoạch truyền thông marketing tích hợp toàn diện. Sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của họ đã khiến tôi rất ấn tượng.

Võ Anh Tần
Former Deputy of General Manager, Đà Lạt Tourist